az en ru
  Birgə film istehsalı haqqında

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASININ
Q   A   N   U   N   U


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi   q ə r a r a   a l ı r  :

“Birgə film istehsalı haqqında” 2008-ci il noyabrın 14-də Kişinyov şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

 

İlham Əliyev  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il
880-IIIQ