-->

A BOY OF SEVENTEEN

(17 YASHLI OGLAN) 

Director: Rufat Shabanov. 
Screenwriter: F.Agamaliyev, V.Matiyev, V.Fyodorov. 
Director of photography: A.Narimanbayov. 
Art director: R.Ismayilov, A.Abdurahmanov. 
Composer: L.Vaynshteyn. 

Cast: S.Pytsiyev, N.Mehbaliyeva, I.Guliyev, 
Sh.Alakbarov,S.Seleznyova, N.Barmin 

The film's about the hero of the Soviet Union, chechenian Khanpasha Nuradilov. 

1986 ©"Azerbaijanfilm", 3 5mm., colour. 8 p., 2250 m., 82'15"