Babayev Tağı Yusif oğlu

Baş mühəndis, səs texniki

Babayev Tağı Yusif oğlu 1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1966-1972-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Elektrotexnologiya fakültəsində təhsil almışdır.