• A Man of the Third Day will premiere

    'A Man of the Third Day' will premiere internationally in the World Greats program of the Montreal World Film Festival.

  • Red Garden won awards in Turkey

    Red Garden by Mirbala Salimli won three 'Gold Kamancheh' awards in Turkey.

  • Pomegranate Orchard won awards

    Pomegranate Orchard won awards at the Eurasia International Film Festival in Kazakhstan

“Azərbaycanfilm”in qısa tarixi

Rusiyanın XI Qızıl ordusunun Azərbaycanı işğal etdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan bir az sonra, 1923-cü ildə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan Foto Kino İdarəsi (AFKİ) yaradıldı. Bütün sahələrdə olduğu kimi kinoda da milliləşmə prosesi gedərək, özəl sektorun inkişafının qarşısı alındı.
AFKİ-i Bakıda keçmiş “Renessans” restoranının binasında Dövlət Kino fabrikinin (gələcək “Azərbaycanfilm” kinostudiyası) yaradılmasına başlandı və çox çəkmədi ki, aprelin 28-də Kinofabrikin açılışı oldu və dövlət kinofabrikində çəkilən ilk film “Qız qalası” filmi oldu. Filmi çəkmək üçün rejissor Ballyuzek Moskvadan dəvət olunmuşdu.

News