NİYAZİ

(20.08.1912-2.08.1984) 

Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə – Hacıbəyov 1912-ci ildə avqustun 20-də Tbilisi şəhərində dövrünün tanınmış bəstəkarı Zülfüqar Hacıbəyovun ailəsində anadan olmuşdur. Çox kiçik yaşlarından ətrafında məşhur musiqi xadimlərini görən Niyazidə də musiqiə böyük maraq oyanır. O, ilk təhsilini Bakı Musiqi Texnikumunda alır, lakin sonra təhsilini davam etdirmək üçün Moskva və Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərlərinə gedir. Niyazi 1984-cü ildə avqustun 2-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
"Xosrov və Şirin" operasının (1942), "Çitra" baletinin (1961), "Zaqatala süitası" (1934), "Qaytağı" (1939), "Konsert valsı" simfonik əsərlərinin, "Rast" simfonik müğamının (1949) "1920-ci ildə" opera-kantatasının, simfonik orkestr üçün "Rəqs süitası"nın, Hindistan yazıçısı Rabindranat Taqorun əsərləri əsasında yaratdığı "Çitra" baletininin (1962) və sairə musiqi əsərlərinin müəllifidir.

Avropa və Asiyanın bir sıra ölkələrində çoxlu sayda dirijor kimi müvəffəqiyyətli çıxışlarına görə 1959-cu ildə SSRİ xalq artisti adına layiq görülüb. Bundan başqa o, SSRİ Dövlət mükafatına və "Çitra" baletini yaratdığına görə Hindistanda Beynəlxalq Nehru mükafatına layiq görülüb.


Filmoqrafiya:

Almaz (film, 1936)
Arazın o tayında (film, 1947)
Arşın mal alan (film, 1945)
Axşam konserti (film, 1948)
Bəstəkar Müslüm Maqomayev (film, 1977)
Bəxtiyar Vahabzadə (film, 2003)
Bir məhəllədən iki nəfər (film, 1957)
Bir qalanın sirri (film, 1959)
Cazibə qüvvəsi (film, 1964)(film, kinoalmanax)
Doğma xalqıma (film, 1954)
Əsl dost (film, 1959)
Fətəli xan (film, 1947)
Hər şey olduğu kimi. Beşinci film. Rəşid Behbudov (film, 2000)
İyirminci bahar (film, 1940)
Kəndlilər (film, 1939)
Kölgələr sürünür (film, 1958)
Liderlik missiyası. 1-ci hissə (film, 2008)
Maestro (film, 2002)
Maestro Niyazi (film, 1975)
Maestro Niyazi (film, 1983)
Maestro Niyazi (film, 2007)
Mahnı belə yaranır (film, 1957)
Matteo Falkone (film, 1960)
Mədəniyyət salnaməsi. Əbülfət Əliyev (film, 2004)
Nəğməkar torpaq (film, 1981)
O qızı tapın (film, 1970)
Ordenli Azərbaycan (film, 1938)
Prima (film, 1992)
Sehrli xalat (film, 1964)
Tikdim ki, izim qala (film, 1997)
Tikdim ki, izim qala. III film (film, 1998)
Türk qadınının baharı (film, 1936)
Uzaq sahillərdə (film, 1958)
Üzeyir ömrü (film, 1981)
Yaşasın Azərbaycan artistləri (film, 1938)
Yeni horizont (film, 1940)