HƏBİB İSMAYILOV

(21.02.1906-31.12.1966)

Moskvada Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq və aktyorluq fakültəsini bitirib (1931).
Bakı, Gəncə, Mahaçqala Teatrlarında bədii rəhbər, rejissor və baş rejissor işləyib (1931-1943).
1943-cü ildən kinoda fəaliyyət göstərib.
Əməkdar incəsənət xadimi (1960) 

Filmoqrafiya:

Cəfər Cabbarlı (film, 1944)
SSRİ-nin himni (film, 1944)
Sovet Naxçıvanı-şərqin qapısı (film, 1949)
Torpaq və onun münbitliyi (film, 1952)
Azərbaycan pambıqçılığında qabaqcıl aqrotexnikanın tətbiq edilməsi (film, 1955)
Ögey ana (film, 1958) 
Böyük dayaq (film, 1962)