ƏNVƏR ƏBLUC

06.01.1947

Ənvər Əbluc 1947-ci il yanvarın 6-da Beyləqan rayonunda anadan olub. 1964-1968-ci illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitunda, Moskva Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. Dublyaj sahəsində mühüm xidmətləri olan Ənvər Əbluc "Dənizə çıxmaq qorxuludur”, "Firəngiz”, "Qara gölün cəngavərləri”, "Bircəciyim”, "Pəncərə”, "Ağ atlı oğlan”, "Tərsinə çevrilən dünya” filmlərini çəkib. 2006-cı ildə əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülüb.

Filmoqrafiya

"ATU və ya pa ATU nnan” (film, 1971)

"Buyruq və quyruq” (film, 1972)

"Dənizə çıxmaq qorxuludur” (film, 1973)

"Firəngiz” (film, 1975)

"Putyovka” (film, 1975)

"Körpülər” (film, 1976)

"Kontor” (film, 1978)

"Eldən soruş” (film, 1980)

"Odlu ürək” (film, 1981)

"Tikən də biz, sökən də” (film, 1981)

"Dad” (film, 1984)

"Qara gölün cəngavərləri” (film, 1984)

"Həmişə təmizlikdə” (film, 1985)

"Tutuquşu” (film, 1985)

"Bircəciyim” (film, 1986)

"Sizin düşməniniz” (film, 1987)

"Məsləhət” (film, 1988)

"Yarımçıq təsərrüfatlar” (film, 1988)

"Dərd çox...” (film, 1988)

"Pəncərə” (film, 1991)

"Kommersiya” (film, 1992)

"Quba dastanı” (film, 1992)

"Ulu diyarın harayı” (film, 1993)

"Ağ atlı oğlan” (film, 1995)

"Həsən Əbluc” (film, 1999)

"Cavad Heyət varlığı” (film, 2001)

"Balaş və Mədinə” (film, 2003)

"Tərsinə çevrilən dünya” (2011)