ƏLİSƏTTAR ATAKİŞİYEV

(25.12.196-07.11.1990)
1927-1931-ci illərdə Moskva Ali Rəssamlıq Texniki məktəbində, 1931-1936-cı illərdə Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun operatorluq fakultəsində təhsil alıb. Estoniyanın ilk rəngli filmini çəkib.

Filmoqrafiya:
Arşın mal alan (film, 1945)
Azərbaycanın müalicə ocaqları (film, 1951)
Bakılılar (film, 1938)
Bir ailə (film, 1943)
Bir qalanın sirri (film, 1959)
Bizim küçə (film, 1961)
Doğma xalqıma (film, 1954)
Fətəli xan (film, 1947)
İstintaq davam edir (film, 1966)
Xalq Yaradıcılığı Festivalı (film, 1937)
Qərib cinlər diyarında (film, 1977)
Mahnı belə yaranır (film, 1957)
O olmasın, bu olsun (film, 1956)
Sehrli xalat (film, 1964)
Səhər nəğməsi (film, 1950)
Sovet Azərbaycanı (film, 1950)
Sovqat (film, 1942)
Sualtı qayıq "T-9" (film, 1943)
Şöhrət  və ya unudulan adam (film, 2003)
Uzaq sahillərdə (film, 1958)