ALMAS

(ALMAS)

Rejissor: Аğarza Quliyev, Q.Braginski        
Ssenarist: Cəfər Cabbarlı
Operator: İvan Frolov, Əsgər İsmayılov
Rəssam: Viktor Aden
Bəstəkar: Niyazi


Rollarda: Mirzəağa Əliyev, İzzət Orucova, Hökumə 
Qurbanova, İsmayıl Hidayətzadə, Xeyri Əmirzadə, Panfilya Tanailidi, Ələsgər Ələkbərov, 
Ələkbər Huseynzadə, Əlisəttar Məlikov, Əli Qurbanov, Zeynəb Kazımova

Məzmun: C.Cabbarlının eyniadlı əsəri əsasında.
Mühafizəkar münasibətlər hökm sürən ucqar kəndə işləməyə gəlmiş 
komsomolçu müəllimənin həyatında baş verən hadisələr haqqında dram.

1936 © "Azərfilm", 35 mm., 6 h., 1819 m., a/q., 66'10"