AĞIR ŞKAF

(THE HEAVY CLOSET)

Rejissor: Cəmil Fərəcov
Ssenarist: Vaqif Səmədoğlu
Operator: Аzər Salayev
Rollarda: Еlçin Məmmədov
Məzmun: Film yükvuran fəhlələrin həyatından bəhs edir.

1971 © "Azərbaycanfilm", 35 mm., 1 h., 140 m., а/q., 04'30"q.Rejissor və operatorun kurs işi.