ARŞIN MAL ALAN

THE CLOTH PEDDLER)
Rejissor:  Rza Təhmasib, Nikolay Leşşenko
Ssenarist: Sabit Rəhman
Operator: Əlisəttar Atakişiyev, Muxtar Dadaşov
Rəssam: Yuri Şvets
Bəstəkar: Niyazi
Rollarda: Rəşid Behbudov, Leyla Bədirbəyli-Cavanşirova, Ələkbər Hüseynzadə,
Münəvvər Kələntərli,İsmayıl Əfəndiyev, Rəhilə Mustafayeva,
Fatma  Mehrəliyeva,Lütfəli Abdullayev, Mirzəağa Əliyev

Məzmun: Üzeyir Hacıbəyovun eyniadlı operettası əsasında komediya

1945 © "Bakı kinostudiyası”, 35 mm., Аz. v. 10 h., 2715 m., 99'00" 
Rus v. - 10 h., 2695 m., а/q., 98'30" q.SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1945-ci il).


Rus dili versiyası