• 1923-cü ildən etibarən xidmətinizdəyik!

Filmlərin kataloqu

ABŞERON RİTMLƏRİ

(ABSHERON RTMY’S)

  Rejissor: Eldar Quliyev
  Ssenarist: İmran Qasımov
  Operator: Rasim Ocaqov
  Rəssam: Kamil Nəcəfzadə
  Məzmun: Televiziya-film konserti. 

1970 © "Azərbaycanfilm”, 35 mm., 6 h., 1680 m., rəng, 61'25"