ALMA ALMAYA BƏNZƏR

(WONDERFUL APPLES)

Rejissor: Аrif Babayev
Ssenarist: Аlla Axundova
Operator: Valeri Kərimov
Rəssam: Firəngiz Qurbanova
Bəstəkar: Ramiz Mirişli


Rollarda: Hüseynağa Sadıqov, Fazil Salayev, Səfurə  İbrahimova, Həsən Məmmədov, İnarə Quliyeva, Hacıbaba Bağırov, Firəngiz Abbasova, Cəmil Quliyev, Rauf Gozəlov, Suğra Bağırzadə, Tələt Rəhmanov, Sergey Filippov, Əhməd Əhmədov.

Məzmun: Lirik komediya. Qoca bağbanın yetişdirdiyi tumsuz və sehrli almaların insanlara 
xoşbəxtlik gətirmələri haqqındadır.

1975 © "Azərbaycanfilm", 35 mm., 9 h., 2602 m., rəng, 83'54"

http://www.youtube.com/watch?v=9wzf0nJPhek