MEZOZOY ƏHVALATI

(MESOZOIC STORY) 

Rejissor: Rəşid Atamalıbəyov
Ssenarist: Maqsud İbrahimbəyov
Operator: Aleksandr Panasyuk
Rəssam: Rafis İsmayılov
Bəstəkar: Mobil Babayev

Rollarda: Tofiq Mirzəyev, Məlik Dadaşov, Anatloi 
Tatarov, Yaşar Nuriyev, Amaliya 
Pənahova, Rezina Temir-Bulat, S.Həsənzadə

Məzmun: M.İbrahimbəyovun eyniadlı povesti əsasında.
Neftçilərin həyatından, ağır zəhmətindən danışılır.

1976 © "Azərbaycanfilm”, 35 mm., 7 h., 1863 m., g/e., rəng, 64'58"