MUSİQİ MÜƏLLİMİ

(THE MUSIC TEACHER)

Rejissor: Tofiq İsmayılov
Ssenarist: Tofiq İsmayılov, R.Kuşneroviç
Operator: Ələsgər Ələkbərov
Rəssam: Nadir Zeynalov
Bəstəkar: Tofiq Quliyev

Rollarda: Sərxan Sərxan, Emil Paşayev, Həmidə 
Ömərova, Əminə Yusifqızı, Səyavuş 
Aslan, Yaşar Nuriyev, Sofa Bəsirzadə, Sadıq 
Hüseynov, Rafael Dadaşov, Əzizağa Qasımov, A.Əliyev

Məzmun: Uzaq dağ kəndinə işləməyə gəlmiş gənc musiqi müəllimi uşaqları musiqi 
aləminə qovuşdurur.

1983 © "Azərbaycanfilm”, tv., 35 mm., 8 h., 2200 m., rəng., 80'30"