B

BABƏK 1979 © "Azərbaycanfilm"   
 

BAKININ İŞIQLARI 1950 © "Bakı kinostudiyası”
 

BABAMIZIN BABASININ BABASI 1981 © "Azərbaycanfilm"
 

BAĞ MÖVSÜMÜ 1985 © "Azərbaycanfilm"
 

BAĞLI QAPI 1981 © "Azərbaycanfilm"
 

BƏXTİYAR 1955 © "Bakı kinostudiyası”
 

BAKIDA KÜLƏKLƏR ƏSİR 1974 © "Azərbaycanfilm"
 

BAYQUŞ GƏLƏNDƏ 1978  © "Azərbaycanfilm"
 

BAYRAMDA YAĞIŞ 1985 © "Azərbaycanfilm"
 

BƏYİN OĞURLANMASI 1986 © "Azərbaycanfilm"
 

BİR AİLƏLİK BAĞ EVİ  1978 © "Azərbaycanfilm"
 

BİR CƏNUB ŞƏHƏRİNDƏ 1969 © "Azərbaycanfilm"
 

BİR MƏHƏLLƏLƏDƏN İKİ NƏFƏR 1957  © "Bakı kinostudiyası”
 

BİR QALANIN SİRRİ 1959 © "Bakı kinostudiyası”
 

BİRCƏCİYİM  1986 © "Azərbaycanfilm"
 

BİRİSİGÜN, GECƏYARISI 1981 © "Azərbaycanfilm"
 

BİZİM CƏBİŞ MÜƏLLİM 1969 © "Azərbaycanfilm"
 

BİZİM KÜÇƏ  1961 © "Azərbaycanfilm"
 

BİZİM KÜÇƏNİN OĞLANLARI  1973 © "Azərbaycanfilm"
 

BÖYÜK DAYAQ 1962 © "Azərbaycanfilm"
 

BURULĞAN 1986 © "Azərbaycanfilm"