X

XATİRƏLƏR SAHİLİ  1972 © "Azərbaycanfilm”
 

XOŞBƏXTLİK QAYĞILARI    1976 © "Azərbaycanfilm” 
 

XÜSUSİ VƏZİYYƏT  1986 © "Azərbaycanfilm”