İ

İYİRMİ ALTI KOMİSSAR 1933 © "Azərfilm"
 

İMTAHAN 1987 © "Azərbaycanfilm”
 

İNSAN MƏSKƏN SALIR 1967 © "Azərbaycanfilm”
 

İŞARƏNİ DƏNİZDƏN GÖZLƏYİN 1986 © "Azərbaycanfilm”
 

İŞGÜZAR SƏFƏR 1982 © "Azərbaycanfilm”
 

İSMƏT (ADƏTİN MƏHVİ) 1934 © "Azdövlətkinosənaye"
 
İSTANBUL REYSİ  2010 © "Azərbaycanfilm”
 

İSTİNTAQ ADVAM EDİR 1966 © "Azərbaycanfilm”


İSTİNTAQ 1979 © "Azərbaycanfilm”
 

İYİRMİALTILAR  1966 © "Azərbaycanfilm”