L

LİFTÇİ  QIZ   1997 © "Azərbaycanfilm"
 

LƏQƏBİ "İKA”     1997 © "Azərbaycanfilm"
 

LƏTİF 1930 © "Azdövlətkino”
 

LƏTİFƏ  1989 © "Azərbaycanfilm"
 

LEYLİ VƏ MƏCNUN   1961 © "Azərbaycanfilm"