P

PARK   1984 © "Azərbaycanfilm” 
 

PAYIZ KONSERTİ  1962 © "Azərbaycanfilm”
 

PƏNCƏRƏ  1991  © "Azərbaycanfilm”