S

SAHİLSİZ GECƏ    1989 © "Azərbaycanfilm" 
 

SKRİPKANIN SƏRGÜZƏŞTİ   1972 © "Azərbaycanfilm"
 

SƏN NİYƏ SUSURSAN?   1966 © "Azərbaycanfilm"   
 

SİZİ DÜNYALAR QƏDƏR SEVİRDİM   1985 © "Azərbaycanfilm"  
 

SEVİNC BUXTASI   1977 © "Azərbaycanfilm"
 

SEVİL   1929 © "Azdövlətkino"      
 

SEVİL   1970 © "Azərbaycanfilm"
 

SEHRLİ XALAT   1964 © "Azərbaycanfilm"  
 

SƏHƏR    1960 © "Azərbaycanfilm"        
 

SARI GƏLİN  1998 © "Azərbaycanfilm"
 

SUALTI QAYIQ Т-9    1943 © "Bakı kinostudiyası”
 

SÜD DİŞİNİN AĞRISI    1987 © "Azərbaycanfilm"