Ş

ŞAHİD QIZ  1990 © "Azərbaycanfilm”   
 

ŞƏHƏRLİ BİÇİNÇİLƏR 1986 © "Azərbaycanfilm”
 

ŞERƏLİ VƏ AYBƏRÇİN   1989 © "Azərbaycanfilm”, "Özbəkfilm”, "Tacikfilm”
 

ŞƏRİKLİ ÇÖRƏK 1969 © "Azərbaycanfilm”
 

ŞEYTAN GÖZ QABAĞINDA    1987 © "Azərbaycanfilm”
 

ŞİR EVDƏN GETDİ 1977 © "Azərbaycanfilm”