U

ULDUZ   1964 © "Azərbaycanfilm” 
 

ULDUZLAR SÖNMÜR  1972 © "Azərbaycanfilm”    
 

UŞAQLIĞIN SON GECƏSİ   1968 © "Azərbaycanfilm”  
 

UZAQ SAHİLLƏRDƏ  1958 © "Bakı kinostudiyası”